Archaeological discoveries from Bronze Age to the Seventeenth Century declared treasure.

Published: 16 years ago Author:

The items discovered by local metal detectorists in the Vale of Glamorgan area include a hoard of five Late Bronze Age socketed axes, and a gold enamelled seventeenth century posy ring inscribed with the words 'Let Liking Last'. Posy rings that were presented to spouses, friends and family as love tokens.

The National Museums & Galleries of Wales will seek to acquire the hoard for the national collections, following assessment by the independent Treasure Valuation Committee.

All finders of objects containing gold and silver over 300 years old or precious metal groups of two or more precious coins, in addition to base metal coins containing ten or more coins from the same find, have a legal obligation to report such items under the Treasure Act 1996. Prehistoric base-metal assemblages found after 1st January 2003 also now qualify as Treasure.

For further information please contact:
Gwenllïan Carr, Head of Press and Public Relations
National Museums & Galleries of Wales

Direct line: 07974 205 849

Email: gwenllian.carr@nmgw.ac.uk


Listing of treasure cases to be heard on 30 th March 2005 at Cardiff coroner's court

1. Llanmaes, Vale of Glamorgan (Treasure Case 03.04)
Late Bronze Age to Early Iron Age metalwork assemblage
Found by Mr Steve McGrory and Mr. Anton Jones
Recommendation: disclaimed as treasure - subsequently acquired by NMGW through private purchase
Curator: Adam Gwilt

Bronze Age hoard

2. Llantrithyd, Vale of Glamorgan (Treasure Case 04.03)
Late sixteenth - early seventeenth century gold enamelled posy ring, inscribed 'Let Liking Last'
Found by Mr. Peter Halford
Recommendation: treasure - NMGW interested in acquiring
Curator: Mark Redknap

3. Llancarfan, Vale of Glamorgan (Treasure Case 04.04)
Fragment of late sixteenth- early seventeenth century silver gilt fede (fidelity) ring, with clasped hands around a heart

Found by Mr. Tony Taylor
Recommendation: treasure - NMGW interested in acquiring
Curator: Mark Redknap

4. Wick, Vale of Glamorgan (Treasure Case 04.07)
Hoard of five Late Bronze Age socketed axes
Found by Mr. Adrian Jones
Recommendation: treasure - NMGW interested in acquiring
Curator: Adam Gwilt

5. Llandow, Vale of Glamorgan (Treasure Case 04.08)
Romano-British silver finger ring
Found by Mr. Steve McGrory
Recommendation: treasure -NMGW interested in acquiring
Curator: Evan Chapman

6. Old Beaupre, Vale of Glamorgan (Treasure Case 04.13)
Late sixteenth or early seventeenth century enamelled gold finger ring, inscribed with text 'Where this I give, I wish to live'

Found by Mr. Chris Chandler
Recommendation: treasure - NMGW interested in acquiring
Curator: Mark Redknap

7. Llandow, Vale of Glamorgan (Treasure Case 04.14)
Sxteenth century silver gilt dress-hook
Found by Mr Wayne Meredith
Recommendation: treasure - NMGW interested in acquiring
Curator: Mark Redknap

8. Llanmaes, Vale of Glamorgan (Treasure Case 04.15)
Romano-British worked gold strip
Found during an NMGW research excavation led by Adam Gwilt and Mark Lodwick
Recommendation: treasure - NMGW interested in acquiring
Curator: Adam Gwilt

DARGANFYDDIADAU ARCHAEOLEGOL O'R OES EFYDD HYD YR AIL GANRIF AR BYMTHEG YN DRYSOR

Heddiw, mae Crwner Ei Mawrhydi dros Gaerdydd a Bro Morgannwg wedi datgan casgliad o dlysau addurnol ac arteffactau eraill o'r Oes Efydd hyd yr ail ganrif ar bymtheg yn drysor. 

Mae'r darnau a ddarganfuwyd gan bobl leol yn chwilio am fetelau ym Mro Morgannwg yn cynnwys celc o fwyeill socedog o ddiwedd yr Oes Efydd, a modrwy aur enamlog ag arni'r geiriau ' Let Liking Last '. Câi modrwyon o'r fath eu rhoi'n anrhegion i bartneriaid, cyfeillion a pherthnasau fel arwydd o gariad.

Bydd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru'n ceisio caffael y gelc ar gyfer y casgliad cenedlaethol yn sgil asesiad gan y Pwyllgor Prisio Trysorau.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bawb sy'n ffeindio gwrthrychau sydd dros 300 oed sy'n cynnwys aur ac arian neu grwpiau o ddau neu fwy o geiniogau o fetelau gwerthfawr, yn ogystal â deg neu fwy o geiniogau metel cyffredin a ddarganfuwyd gyda'i gilydd, gofnodi'r ffaith o dan Ddeddf Trysor 1996. Mae casgliadau metel cyffredin cynhanesyddol a ffeindiwyd ar ôl 1 Ionawr 2003 yn Drysor erbyn hyn hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Gwenllïan Carr, Pennaeth y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Ffôn: 07974 205 849

E-bost: gwenllian.carr@aocc.ac.uk

Contact: Gwenllian Carr 029 2057 3175

Other formats: this page is available as xml json representations.