The tales that Treasure can tell....

Published: 17 years ago Author:

Museum experts will be on hand to identify whether you have uncovered hidden treasure at the Portable Antiquities Finds Roadshow, Saturday 27th November, 11am 3pm, Wrexham County Borough Museum.

Mark Lodwick, Finds Co-ordinator Wales based at the National Museum & Gallery, Cardiff and Karina Kucharski, County Archaeologist will be available to identify and reveal the history behind objects found.  There will also be hands-on archaeological activities for younger children, including a mini dig.

"Archaeology is all around us."

said Mark Lodwick, Finds Co-ordinator Wales.

Many thousands of interesting objects are found every year, many by people out walking, gardening or going about their daily work. Such discoveries are a significant source of information that helps us make sense of our past.

The Portable Antiquities Scheme (www.finds.org.uk) is a voluntary recording scheme for archaeological objects found by members of the public.  The Scheme was established to promote the recording of chance finds and broaden awareness of the importance of such objects for understanding our past.

The Portable Antiquities Roadshow is free entry.

Entry to the National Museum & Gallery, Cardiff is free, thanks to the support of the Welsh Assembly Government.

For further information please contact:

Julie Richards, Press Officer, National Museum & Gallery, Cardiff

direct line: 029 2057 3185 email: Julie.richards@nmgw.ac.uk

STRAEON TRYSOR...

 

Sioe Pen Ffordd Henebion Cludadwy

Bydd arbenigwyr amgueddfaol wrth law i helpu i ddweud a ydych chi wedi datguddio trysor cudd ai peidio yn Sioe Pen Ffordd yr Henebion Cluadadwy, ddydd Sadwrn 27 Tachwedd, 11am – 3pm yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mynediad am ddim.

Bydd Mark Lodwick, Cydlynydd Canfyddiadau Cymru, sy’n gweithio yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd, a Karina Kucharski, Archaeolegydd y Sir, ar gael i enwi’r darnau a ffeindiwyd a datgelu’r hanes y tu ôl iddyn nhw. Bydd yna weithgareddau archaeoleg ymarferol ar gyfer plant iau hefyd, gan gynnwys cloddfa fach.

“Mae archaeoleg ym mhob man. Mae pob yn ffeindio miloedd o bethau diddorol bob blwyddyn, pobl sydd allan yn cerdded, yn garddio neu’n mynd o gwmpas eu gwaith pob dydd yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw. Mae darganfyddiadau fel hyn yn rhoi gwybodaeth bwysig i ni i’n helpu ni wneud synnwyr o’n gorffennol,” meddai Mark Lodwick, Cydlynydd Canfyddiadau Cymru.

Cynllun cofnodi gwirfoddol ar gyfer darnau archaeolegol sy’n cael eu ffeindio gan y cyhoedd yw’r Cynllun Henebion Cluadadwy (www.finds.org.uk).  Cafodd y Cynllun ei sefydlu i annog pobl i gofnodi darganfyddiadau ar hap ac ehangu ar ein gwybodaeth am bwysigrwydd y darnau hyn wrth ddeall ein gorffennol.

Mae mynediad i’r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd, am ddim diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Julie Richards, Swyddog y Wasg, yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol
Llinell uniongyrchol: 029 2057 3185 e-bost: Julie.richards@aocc.ac.uk

Jonathan Gammond, Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Llinell uniongyrchol:01978 317978
e-bost: jonathan.gammond@wrexham.gov.uk

 

Contact:

Other formats: this page is available as xml json representations.