Finds Officer Wales

This job is no longer available, it expired on the Monday 26th August 2019

Salary: £ 22,624.12-£28,567.87

Swyddog Darganfyddiadau'r Cynllun Henebion Cludadwy (PAS Cymru)

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd


35 Awr yr Wythnos

Cytundeb tymor penodol o Medi 2019 i Mawrth 2021

Cyflog:Grade D - £22,624.12 - £28,567.87

Based on a full-time salary of £23,916 - £30,200


Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 26 Awst 2019 erbyn 5:00yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan https://museum.wales/jobs/current-jobs/?id=1406

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

_________________________________________________________

Portable Antiquities Scheme in Wales (PAS Cymru) Finds Officer

National Museum Cardiff

35 Hours per week

Fixed term contract from September 2019 to March 2021

Salary: Grade D - £22,624.12 - £28,567.87

Based on a full-time salary of £23,916 - £30,200

The ability to speak Welsh is essential for this post.

Closing Date: 26 August by 5:00pm

For further information and to apply please visit https://museum.wales/jobs/current-jobs/?id=1406

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

Advert went live on: Monday 29th July 2019
Advert archived on: Monday 26th August 2019

Other formats: this page is available as xml json representations.