Swyddog Project Cynorthwyol: Project “Hel Trysor Hel Straeon” Wales

This job is no longer available, it expired on the Sunday 2nd September 2018

Salary: £ 17,452.89 pro rata

Swyddog Project Cynorthwyol:

Project “Hel Trysor Hel Straeon”

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Contract cyfnod-penodol am 14 mis (Tachwedd 2018 – Rhagfyr 2019)

Swydd rhan-amser - 27 awr yr wythnos (0.73 FTE)

Gradd D: £17,452.89 y flwyddyn – pro rata (Ar sail cyflog llawn amser o £23,916 – Pwynt cyflog Gradd D1)

Rydym yn chwilio am Swyddog Project Cynorthwyol gyda profiad o waith adnabod, disgrifio a chofnodi gwrthrychau archaeolegol a hefyd yn gyfathrebwr hyderus i lenwi'r swydd. Cafodd y swydd hon ei chreu gydag arian grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (rhaglen Collecting Cultures). Mae’r project partneriaeth pum mlynedd hwn yn cynnwys casglu ac ymgysylltu â threftadaeth archaeolegol gludadwy Cymru.

Wedi’i leoli yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd y Swyddog Project Cynorthwyol yn ymgymryd â dwy rôl allweddol. Bydd y person yn gefnogi’r Rheolwyr Project a’r Swyddog Project i wireddu canlyniadau’r project, gan gynnwys cynorthwyo Projectau Cymunedol parhaus a chreu cynnwys creadigol a deniadol ar gyfer gwefan PAS Cymru. Bydd hefyd yn gweithio’n agos gyda Chydlynydd Canfyddiadau PAS Cymru gan gynorthwyo â’r gwaith o gofnodi gwrthrychau a’u llwytho i gronfa ddata PAS, ymdrin â’r canfyddwyr a chynorthwyo ag ystod o dasgau PAS sy’n gysylltiedig â phroject Hel Trysor, Hel Straeon.

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol ardderchog, y gallu i weithio’n annibynnol ac i deithio’n annibynnol i leoliadau ar draws Cymru. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg i safon lefel mynediad (lefel A1) yn hanfodol. Am rhagor o gwybodaeth o beth a disgwylir o’r lefel hon, ewch at y canllawiau recriwtio.

Dyddiad cau: 02 Medi 2018 (erbyn 5pm)

Am fwy o wybodaeth ac i lenwi ffurflen cais ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi

Advert went live on: Thursday 9th August 2018

Other formats: this page is available as xml json representations.